Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) đã và đang áp dụng hệ thống các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Hệ thống đã đi vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Engineering nói chung và đi vào công việc của từng CBCNV nói riêng nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm và dịch vụ của PV Engineering. Mỗi CBCNV đều thấu hiểu vai trò của mình trong hệ thống và áp dụng một cách nghiêm túc nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động quản lý của PV Engineering để cùng TCty hướng tới mục tiêu chung.

Ngày 25/04/2015, PV Engineering đã được tái cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2008 từ Tổ chức chứng nhận Det Norske Veritas (DNV) (chứng nhận số 175012-2015-AQ-VNM-RvA). Điều này đã khẳng định rằng PV Engineering luôn duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của mình.

Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 của PV Engineering đã tạo ra các sản phẩm trong lĩnh vực Tư vấn Đầu tư và Thiết kế có chất lượng cao thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 

Giấy chứng nhận HTQLCL của PV Engineering:

PVE page 1.jpg

PVE page 2.jpg

 

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing